งานประดิษฐ์ วัสดุรอบตัวเรา

งานประดิษฐ์นั้นนั้นมีหลายประเภทมีทั้งงานกระดาษงานไม้หรืองานที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นขวดเป็นพลาสติกหรือเป็นวัสดุได้เชือกก็ตามนับว่ามีประโยชน์ทั้งสิ้นในการนำมาประดิษฐ์สิ่งของและเอามาเป็นของใช้ได้หลากหลายเช่นแกนกระดาษทิชชู่นำมาเป็นที่ใส่ดินสอหรือจะเป็นพวกกระดาษเหลือใช้ก็นำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นงานศิลปภาพประติดกระดาษสีต่างๆก็อาจจะนำมาทำเป็นภาพประติดได้หรือแม้แต่กระทั่งนำมาขึ้นรูปทากาวทำเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตางานศิลปะให้เด็กเด็กไปใช้ที่โรงเรียนก็ได้แม้แต่หนังสือพิมพ์ที่เหลือใช้ก็ยังนำมาใช้ประโยชน์ในการเช็ดกระจกหรือเช็ดสิ่งต่างๆได้ทำความสะอาดได้ แม้ แม้กระทั่งเศษไม้กระดานหรือแผ่นไม้เก่าเก่าก็สามารถนำมาดัดแปลงทำเป็นกรอบรูป กรอบลอยแนวอาร์ตอาร์ตหรือแนวศิลปะได้โดยไม่จำเป็นต้องไปเสียสตางค์ซื้อหามาดังนั้นงานประดิษฐ์นั้นไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อหรือไปใช้เงินเพื่อวัสดุใหม่ใหม่เราสามารถนำวัสดุรอบบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วมาดัดแปลงหลากหลายชนิดเพื่อเป็นสิ่งของที่ใช้สอยต่อได้อีกนั่นคือเศรษฐกิจที่พอเพียงครับ